WELKOM!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), voorheen IVG. Op onze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen rond richtlijnen, nieuws, activiteiten van derden, en andere zaken.


NIEUWS

Reactie uitzending Radar 12 oktober jl.

In bijgaande PDF (zie link aan einde van de tekst) vindt u de reactie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en Nederlandse Kindergeneeskunde Vereniging (NVK) en Hartstichting op de RADAR uitzending van 12 oktober jl., waarin opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel werd getrokken. Deze reactie zal ook op onze website worden geplaatst. Inmiddels is bekend geworden dat ook de Hartstichting deze reactie zal ondertekenen: 20201021 - Statement WV-en mbt LDL verlagende middelen en FH.pdf

28.05.2020: Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE

Deze link voert naar het op de website van de NIV gepubliceerde "Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE.

20.04.2020: Document "Richtsnoer COVID-19 coagulopathie"

Door onze werkgroep Trombose, de Nederlandse Vereniging van Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Artsen voro Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Careen de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie is het document "Richtsnoer COVID-19 coagulopathie. Diagnostiek en tromboprofylaxe bij diepe veneuze trombose en longembolie" opgesteld. U vindt het document via deze link: Opzet Richtsnoer COVID-19 coagulopathie.pdf

17.03.2020: Verklaring NHV/NVIVG gebruik bloeddrukverlagers bij coronavirus

Graag vestigen wij uw aandacht op een zojuist gepubliceerde verklaring van de Nederlandse Hypertensievereniging (NHV) en Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) m.b.t. het gebruik van bloeddrukverlagers bij coronavirus. De volledige verklaring vindt u op onze website (tabblad Verklaring NHV-NVIVG) en de website van de NHV.

Nascholing

De eerstvolgende nascholing vindt plaats op maandag 1 maart 2021. De inschrijving voor deze nascholing is geopend. De inschrijving voor deze editie is sinds vrijdag 15 februari 2021 gesloten.


Onder het tabblad "Nascholing" in het menu van deze website vindt u het programma.

NIEUW ONDERWIJSCURRICULUM

Per 2021 zal het nieuwe onderwijscurriculum van start gaan. Meer informatie zal, zodra beschikbaar, te vinden zijn via het tabblad "Cursussen"

De data van de eerste 3 cursussen zijn inmiddels vastgesteld:

  • cursus Trombose en Hemostase - 8 en 9 april 2021
  • cursus Lipiden - 10 en 11 juni 2021
  • cursus Vasculaire immunologie/systeemziekten - 25 en 26 november 2021

Inschrijving voor de cursus Trombose en Hemostase is inmiddels geopend.

NVIVG dagen

In 2021 zullen de NVIVG dagen worden georganiseerd op donderdag 9 & vrijdag 10 september.


DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2021

Nascholing 2021:

  • maandag 1 maart - nader te bepalen
  • maandag 17 mei - nader te bepalen
  • donderdag 9 september - FIGI, Zeist

NVIVG dagen 2021:

  • donderdag 9 & vrijdag 10 september - FIGI, Zeist

NIEUWSBRIEF

Bijgaand vindt u de laatst gepubliceerde NVIVG nieuwsbrief van september 2020.

Nieuwsbrief NVIVG september 2020.pdf

Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt u onder de tab "Nieuwsbrief" in het menu bovenaan de website.

CONTRIBUTIE

De facturen voor de NVIVG contributie voor het jaar 2020 zijn verzonden aan alle NVIVG-leden.

In december zullen herinneringen worden verzonden aan de leden die de contributie nog niet hebben voldaan.