WELKOM!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), voorheen IVG. Op onze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen rond richtlijnen, nieuws, activiteiten van derden, en andere zaken.


NIEUWS

Mogelijke bijwerking AstraZeneca vaccin

Gezien de recente berichtgeving omtrent deze mogelijke bijwerking van het AstraZeneca vaccin willen wij u graag op het volgende attenderen.

In enkele zeldzame gevallen blijkt sprake te zijn geweest van de combinatie van uitgebreide trombose en trombocytopenie. Dit betreft een beeld dat sterke gelijkenis vertoont met heparine-geïnduceerde trombocytopenie, maar dan zonder eerdere blootstelling aan heparine-preparaten; dit wordt ook wel auto-immuun HIT spontane HIT of HIT mimicry genoemd en betreft antistofvorming tegen plaatjesfactor 4, hetgeen leidt tot extreme plaatjesactivatie en trombine-generatie.

Bij verdenking op dit zeer zeldzame ziektebeeld is het van belang om een HIT test in te zetten en, in afwachting van de testuitslag, heparine preparaten te vermijden. Antistolling moet dan plaatsvinden met alternatieven zoals b.v. fondaparinux, danaparoid, argatroban of een direct oraal anticoagulans (DOAC) conform het HITT protocol. Voor details verwijzen wij u naar de Nederlandse bewerking van de gedetailleerde berichtgeving van onze Duitse collega’s.

Het is goed om te realiseren dat het risico op deze bijwerking extreem laag is, en dat de EMA op de hoogte is van deze bevindingen bij het geven van het advies omtrent de veiligheid en risico/bijwerking afweging van het AstraZeneca vaccin.

We blijven u op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Bekijk hier de documentatie.

Reactie uitzending Radar 12 oktober jl.

In bijgaande PDF (zie link aan einde van de tekst) vindt u de reactie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en Nederlandse Kindergeneeskunde Vereniging (NVK) en Hartstichting op de RADAR uitzending van 12 oktober jl., waarin opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel werd getrokken. Deze reactie zal ook op onze website worden geplaatst. Inmiddels is bekend geworden dat ook de Hartstichting deze reactie zal ondertekenen: 20201021 - Statement WV-en mbt LDL verlagende middelen en FH.pdf

28.05.2020: Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE

Deze link voert naar het op de website van de NIV gepubliceerde "Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE.

20.04.2020: Document "Richtsnoer COVID-19 coagulopathie"

Door onze werkgroep Trombose, de Nederlandse Vereniging van Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Artsen voro Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Careen de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie is het document "Richtsnoer COVID-19 coagulopathie. Diagnostiek en tromboprofylaxe bij diepe veneuze trombose en longembolie" opgesteld. U vindt het document via deze link: Opzet Richtsnoer COVID-19 coagulopathie.pdf

17.03.2020: Verklaring NHV/NVIVG gebruik bloeddrukverlagers bij coronavirus

Graag vestigen wij uw aandacht op een zojuist gepubliceerde verklaring van de Nederlandse Hypertensievereniging (NHV) en Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) m.b.t. het gebruik van bloeddrukverlagers bij coronavirus. De volledige verklaring vindt u op onze website (tabblad Verklaring NHV-NVIVG) en de website van de NHV.

Nascholing

De eerstvolgende nascholing vindt plaats op maandag 17 mei 2021. Vanwege corona-maatregelen zal deze nascholing volledig online plaatsvinden.

De inschrijving voor deze editie is geopend tot 3 mei 2021.

Onder het tabblad "Nascholing" in het menu van deze website vindt u het programma.

NIEUW ONDERWIJSCURRICULUM

Per 2021 is het nieuwe onderwijscurriculum van start gegaan. Meer informatie zal, zodra beschikbaar, te vinden zijn via het tabblad "Cursussen"

De data van de eerste 3 cursussen zijn inmiddels vastgesteld:

  • cursus Trombose en Hemostase - 8 en 9 april 2021
  • cursus Lipiden - 10 en 11 juni 2021
  • cursus Vasculaire immunologie/systeemziekten - 25 en 26 november 2021

Inschrijving voor de cursus Lipiden is geopend tot 3 mei 2021.

NVIVG dagen

In 2021 zullen de NVIVG dagen worden georganiseerd op donderdag 9 & vrijdag 10 september.


DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2021

Nascholing 2021:

  • maandag 1 maart - online
  • maandag 17 mei - online
  • donderdag 9 september - FIGI, Zeist

NVIVG dagen 2021:

  • donderdag 9 & vrijdag 10 september - FIGI, Zeist

NIEUWSBRIEF

Bijgaand vindt u de laatst gepubliceerde NVIVG nieuwsbrief van januari 2021.

Nieuwsbrief NVIVG januari 2021.pdf

Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt u onder de tab "Nieuwsbrief" in het menu bovenaan de website.

CONTRIBUTIE

De facturen voor de NVIVG contributie voor het jaar 2021 zijn nog niet verzonden aan de NVIVG-leden.