WELKOM!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), voorheen IVG. Op onze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen rond richtlijnen, nieuws, activiteiten van derden, en andere zaken.


NIEUWS

17.03.2020: Verklaring NHV/NVIVG gebruik bloeddrukverlagers bij coronavirus

Graag vestigen wij uw aandacht op een zojuist gepubliceerde verklaring van de Nederlandse Hypertensievereniging (NHV) en Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) m.b.t. het gebruik van bloeddrukverlagers bij coronavirus. De volledige verklaring vindt u op onze website (tabblad Verklaring NHV-NVIVG) en de website van de NHV.

Data NVIVG nascholing 2021

De NVIVG nascholingen zullen in 2021 georganiseerd worden op de volgende data: maandag 1 maart (Getrudiskapel, Utrecht), maandag 24 mei (Getrudiskapel) en donderdag 9 september (als onderdeel van de jaarlijkse NVIVG dagen op 9 & 10 september, FIGI te Zeist).

Persbericht Hartstichting & Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Op 19 december hebben de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR) de gezamenlijke omgeving Hart & Vaat Cijfers gelanceerd. Beide partijen willen het hiermee zo gemakkelijk mogelijk maken voor iedereen die interesse heeft in / werkt met hart- en vaatcijfers. Dit initiatief is mede ontstaan vanuit de samenwerking binnen de Dutch CardioVascular Alliance. Een mooi voorbeeld van hoe kennis en expertise kunnen worden gebundeld, met uiteindelijk doel de ziektelast ten gevolge van hart- en vaatziekten te verminderen.

Winnaar Dutch Vascular Fellowship Award 2019

De Dutch Vascular Fellowship Award 2019 is gewonnen door Melvin Lafeber (UMCU). De NVIVG feliciteert Melvin van harte met zijn prijs. Meer informatie over deze award vindt u via onze website.

Uitzending Radar 13 mei 2019 - Cholesterol verlaging

Het zal u niet ontgaan zijn dat TROS Radar op 13 mei een uitzending heeft gewijd aan cholesterol verlaging naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe CVRM richtlijn. In deze uitzending werd door “experts” het bewijs dat cholesterol verlaging leidt tot relevante reductie in hart- en vaatziekten betwijfeld. Helaas heeft Radar de NVIVG niet benaderd om de mening van erkende lipidendeskundigen te vragen. Het beeld dat werd geschetst was dat cholesterol een verzinsel was van de farmaceutische industrie die de richtlijncommissie had beïnvloed. Kortom een zeer verontrustende situatie. Er zijn inmiddels kamervragen gesteld omtrent de streefwaardes LDL-C in de CVRM richtlijn. Naar aanleiding hiervan is er een gezamenlijke reactie namens de NHG, NVVC, NVIVG/NIV en Harteraad naar de minister gestuurd. Wij hebben nog geen reactie vernomen op onze brief. Het effect van deze uitzending zal de komende tijd op onze poli’s ongetwijfeld een hele hoop “damage-control” opleveren en zelfs potentieel meer myocard infarcten en doden de komende maanden (Nielsen, Eur Heart J 2016). Wellicht interessant voor Radar om hier de volgende keer aandacht aan te besteden.

Reactie NHV, NVIVG en NVVC n.a.v. uitzending Radar 8 april 2019

In Radar werd op 8 april jl. een item gewijd aan bloeddrukbehandeling volgens de nieuwe richtlijn Cardiovasculair Riscicomanagement 2019.
Op de website en in het TV-programma wordt gesteld: ‘Het is een beetje als in de loterij. In het geval van bloeddrukverlagers moeten 850 mensen bloeddrukverlagers slikken om 1 hartinfarct te voorkomen. Dus dat betekent dat veel mensen ook onnodig de middelen gebruiken'. De NHV, NVIVG en NVVC hebben op 9 april een officiële reactie gepubliceerd waarin zij afstand nemen van deze uitspraken: Reactie Radar 09.04.2019.pdf

Nascholing

De eerstvolgende nascholing vindt plaats op maandag 25 mei 2020, in de Gertrudiskapel te Utrecht.

Onder het tabblad "Nascholing" in het menu van deze website vindt vanaf 3 maart programma en inschrijfformulier voor de nascholing van 25 mei.

VAATLAB cursus

De datum voor de eerstvolgende editie van de Vaatlab-cursus in 2020 is nog niet bekend.

Informatie zal zodra bekend te vinden zijn onder het tabblad "Vaatlab" in het menu bovenaan deze website.

NVIVG dagen

Op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2020 vinden de eerstvolgende NVIVG dagen plaats in hotel FIGI te Zeist.

Informatie over programma en inschrijving vindt u, zodra beschikbaar, onder het tabblad "NVIVG dagen" in het menu bovenaan deze website.

In 2021 zullen de NVIVG dagen worden georganiseerd op donderdag 9 & vrijdag 10 september.

DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2020-2021

Nascholing 2020:

  • maandag 2 maart - Getrudiskapel, Utrecht
  • maandag 25 mei - Gertrudiskapel, Utrecht
  • donderdag 10 september - FIGI, Zeist

NVIVG dagen 2020:

  • donderdag 10 & vrijdag 11 september - FIGI, Zeist

Nascholing 2021:

  • maandag 1 maart - Getrudiskapel, Utrecht
  • maandag 24 mei - Gertrudiskapel, Utrecht
  • donderdag 9 september - FIGI, Zeist

NVIVG dagen 2021:

  • donderdag 9 & vrijdag 10 september - FIGI, Zeist

NIEUWSBRIEF

Bijgaand vindt u de laatst gepubliceerde NVIVG nieuwsbrief van november 2019.

Nieuwsbrief NVIVG november 2019.pdf

Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt u onder de tab "Nieuwsbrief" in het menu bovenaan de website.

CONTRIBUTIE

De facturen voor de NVIVG contributie voor het jaar 2019, zijn in januari 2019 verzonden aan alle NVIVG-leden.

Laatste herinneringen zijn in december 2019 verzonden.