WELKOM!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), voorheen IVG. Op onze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen rond richtlijnen, nieuws, activiteiten van derden, en andere zaken.


NIEUWS

Eindejaarssluiting secretariaat NVIVG

Het secretariaat van de NVIVG is gesloten van woensdag 18 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020.

Vaatlab - nog cursusplaatsen beschikbaar

Er zijn nog cursusplaatsen beschikbaar op de Vaatlabcursus die op 11 december a.s. wordt gehouden in Utrecht. Informatie en link voor inschrijving vindt u via ons tabblad Vaatlab.

Winnaar Dutch Vascular Fellowship Award 2019

De Dutch Vascular Fellowship Award 2019 is gewonnen door Melvin Lafeber (UMCU). De NVIVG feliciteert Melvin van harte met zijn prijs. Meer informatie over deze award vindt u via onze website.

Uitzending Radar 13 mei 2019 - Cholesterol verlaging

Het zal u niet ontgaan zijn dat TROS Radar op 13 mei een uitzending heeft gewijd aan cholesterol verlaging naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe CVRM richtlijn. In deze uitzending werd door “experts” het bewijs dat cholesterol verlaging leidt tot relevante reductie in hart- en vaatziekten betwijfeld. Helaas heeft Radar de NVIVG niet benaderd om de mening van erkende lipidendeskundigen te vragen. Het beeld dat werd geschetst was dat cholesterol een verzinsel was van de farmaceutische industrie die de richtlijncommissie had beïnvloed. Kortom een zeer verontrustende situatie. Er zijn inmiddels kamervragen gesteld omtrent de streefwaardes LDL-C in de CVRM richtlijn. Naar aanleiding hiervan is er een gezamenlijke reactie namens de NHG, NVVC, NVIVG/NIV en Harteraad naar de minister gestuurd. Wij hebben nog geen reactie vernomen op onze brief. Het effect van deze uitzending zal de komende tijd op onze poli’s ongetwijfeld een hele hoop “damage-control” opleveren en zelfs potentieel meer myocard infarcten en doden de komende maanden (Nielsen, Eur Heart J 2016). Wellicht interessant voor Radar om hier de volgende keer aandacht aan te besteden.

Reactie NHV, NVIVG en NVVC n.a.v. uitzending Radar 8 april 2019

In Radar werd op 8 april jl. een item gewijd aan bloeddrukbehandeling volgens de nieuwe richtlijn Cardiovasculair Riscicomanagement 2019.
Op de website en in het TV-programma wordt gesteld: ‘Het is een beetje als in de loterij. In het geval van bloeddrukverlagers moeten 850 mensen bloeddrukverlagers slikken om 1 hartinfarct te voorkomen. Dus dat betekent dat veel mensen ook onnodig de middelen gebruiken'. De NHV, NVIVG en NVVC hebben op 9 april een officiële reactie gepubliceerd waarin zij afstand nemen van deze uitspraken: Reactie Radar 09.04.2019.pdf

Nascholing

De eerstvolgende nascholing vindt plaats op maandag 2 maart 2020, in de Gertrudiskapel te Utrecht.

Programma en informatie over inschrijving vindt u onder het tabblad "Nascholing" in het menu van deze website.

VAATLAB cursus

De eerstvolgende editie van de Vaatlab-cursus zal plaatsvinden op woensdag 11 december 2019 in het UMCU te Utrecht.

Informatie over inschrijving vindt u onder het tabblad "Vaatlab" in het menu bovenaan deze website.

NVIVG dagen

Op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2020 vinden de eerstvolgende NVIVG dagen plaats in hotel FIGI te Zeist.

Informatie over programma en inschrijving vindt u, zodra beschikbaar, onder het tabblad "NVIVG dagen" in het menu bovenaan deze website.

DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2019-2020

Vaatlab cursus:

  • woensdag 11 december, UMCU Utrecht

Nascholing:

  • maandag 2 maart - Getrudiskapel, Utrecht
  • maandag 25 mei - Gertrudiskapel, Utrecht
  • donderdag 10 september - FIGI, Zeist

NVIVG dagen:

  • donderdag 10 & vrijdag 11 september - FIGI, Zeist

NIEUWSBRIEF

Bijgaand vindt u de laatst gepubliceerde NVIVG nieuwsbrief van juni 2019.

Nieuwsbrief NVIVG juni 2019.pdf

Deze en voorgaande nieuwsbrieven vindt u onder de tab "Nieuwsbrief" in het menu bovenaan de website.

CONTRIBUTIE

De facturen voor de NVIVG contributie voor het jaar 2019, zijn in januari 2019 verzonden aan alle NVIVG-leden.