MOGELIJKE BIJWERKING ASTRAZENECA VACCIN - maart

Gezien de recente berichtgeving omtrent deze mogelijke bijwerking van het AstraZeneca vaccin willen wij u graag op het volgende attenderen.

In enkele zeldzame gevallen blijkt sprake te zijn geweest van de combinatie van uitgebreide trombose en trombocytopenie. Dit betreft een beeld dat sterke gelijkenis vertoont met heparine-geïnduceerde trombocytopenie, maar dan zonder eerdere blootstelling aan heparine-preparaten; dit wordt ook wel auto-immuun HIT spontane HIT of HIT mimicry genoemd en betreft antistofvorming tegen plaatjesfactor 4, hetgeen leidt tot extreme plaatjesactivatie en trombine-generatie.

Bij verdenking op dit zeer zeldzame ziektebeeld is het van belang om een HIT test in te zetten en, in afwachting van de testuitslag, heparine preparaten te vermijden. Antistolling moet dan plaatsvinden met alternatieven zoals b.v. fondaparinux, danaparoid, argatroban of een direct oraal anticoagulans (DOAC) conform het HITT protocol. Voor details verwijzen wij u naar de Nederlandse bewerking van de gedetailleerde berichtgeving van onze Duitse collega’s.

Het is goed om te realiseren dat het risico op deze bijwerking extreem laag is, en dat de EMA op de hoogte is van deze bevindingen bij het geven van het advies omtrent de veiligheid en risico/bijwerking afweging van het AstraZeneca vaccin.

We blijven u op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Bekijk hier de documentatie.

FOLLOW UP SCHEMA COVID-19 GEASSOCIEERDE VTE

Deze link voert naar het op de website van de NIV gepubliceerde "Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE.


DOCUMENT "RICHTSTNOER COVID-19 COAGULOPATHIE"

Door onze werkgroep Trombose, de Nederlandse Vereniging van Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Artsen voro Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Careen de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie is het document "Richtsnoer COVID-19 coagulopathie. Diagnostiek en tromboprofylaxe bij diepe veneuze trombose en longembolie" opgesteld. U vindt het document via deze link: Opzet Richtsnoer COVID-19 coagulopathie.pdf

VERKLARING NHV & NVIVG GEBRUIK BLOEDDRUKVERLAGERS BIJ CORONA-INFECTIE

Op 16 maart hebben de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) een verklaring m.b.t het gebruik van bloeddrukverlagers bij corona-infectie uitgegeven. U vindt deze verklaring via deze link: Verklaring NHV-NVIVG 16.03.2020.pdf