VERNIEUWD ONDERWIJSCURRICULUM

Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zullen er nieuwe verdiepende cursussen worden opgezet. Elke cursus zal ongeveer 1,5 dag duren. In totaal zullen er vijf cursussen plaatsvinden in een cyclus van twee jaar.

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen, m.b.t. onder andere deze cursussen, zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

Inmiddels zijn de data van de eerste drie cursussen in 2021 bekend:

  • cursus Trombose en Hemostase - 8 en 9 april 2021
  • cursus Lipiden - 10 en 11 juni 2021
  • cursus Vasculaire immunologie/systeemziekten - 25 en 26 november 2021

U wordt via e-mail/website geinformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen. Data voor de overige cursussen ,die in 2022 zullen plaatsvinden, volgen z.sp.m.

CURSUS LIPIDEN

Als onderdeel van het nieuwe cursus aanbod van de NVIVG voor fellows en internisten-vasculaire geneeskunde wordt op donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021 de cursus Lipiden georganiseerd.

De cursus zal naar verwachting geheel of gedeeltelijk live plaatsvinden in het UMC Utrecht. De programmacommissie bestaat uit Jeanine Roeters van Lennep (ErasmusMC), Jorn Woerdeman (UMC) Utrecht en Frank Visseren (UMC Utrecht).

Deze verdiepende Lipiden cursus heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de fysiologie van het lipidenmetabolisme, biochemie, klinische manifestatie van lipidenstoornissen, laboratorium diagnostiek, genetica, klinische beelden en behandelingen en richtlijnen. Hierdoor hebben de deelnemers aan het einde van deze cursus zowel gedetailleerde kennis en inzicht in de lipidologie als een praktisch overzicht van (differentiaal) diagnostiek en behandeling voor de dagelijkse praktijk. De sprekers bestaan uit lipidenspecialisten uit binnen- en buitenland, en de werkvormen bestaan o.a. uit interactieve colleges en hands-on aan de slag met casuïstiek in werkgroepen.

Een gedetailleerd programma voor de cursus zal binnen enkele weken op onze website worden geplaatst. Verwachte startijd op donderdag: 09:30 uur, verwachte eindtijd op vrijdag: 14:30 uur.

U kunt zich voor deze cursus inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier aan de rechterzijde. Inschrijfdeadline is vastgesteld op maandag 3 mei 2021.

Er is plaats voor 50-60 geregistreerde internisten-vasculaire geneeskunde en fellows/AIOS in opleiding in het aandachtsgebied en is voorbehouden aan NVIVG leden. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving, waarbij fellows/AIOS in opleiding voorrang krijgen vanwege het verplichte karakter voor hun opleiding. Na uw inschrijving ontvangt u hiervan bevestiging. Na de inschrijfdeadline ontvangt u van ons bericht of wij u definitief een cursusplaats kunnen bieden.

De verwachte kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen € 350 voor vasculair-internisten en € 175 voor AIOS. Na bericht van definitieve plaatsing ontvangt u hiervoor een factuur.

De cursuscommissie ziet uit naar uw deelname aan deze inspirerende en interactieve 2-daagse cursus.CURSUS TROMBOSE & HEMOSTASE

Op donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021 wordt de cursus Trombose en Hemostase georganiseerd in Leiden, door Menno Huisman (LUMC), Jeroen Eikenboom (LUMC), Rinske Loeffen (LUMC) en Michiel Coppens (Amsterdam UMC)

De inschrijving voor deze cursus is sinds 8 maart 2021 gesloten.

PROGRAMMA NVIVG CURSUS T&H 8&9 april 2021.pdf

INSCHRIJVING CURSUS LIPIDEN 10 & 11 JUNI 2021

De inschrijving voor de cursus Lipiden op 10 & 11 juni a.s. is sinds 3 mei jl. gesloten. Voor meer informatie: info@nvivg.nl