VERNIEUWD ONDERWIJSCURRICULUM

Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zullen er nieuwe verdiepende cursussen worden opgezet. Elke cursus zal ongeveer 1,5 dag duren. In totaal zullen er vijf cursussen plaatsvinden in een cyclus van twee jaar.

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen, m.b.t. onder andere deze cursussen, zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

Inmiddels zijn de data van de eerste drie cursussen in 2021 bekend:

  • cursus Trombose en Hemostase - 8 en 9 april 2021 * accreditatie: 9 punten
  • cursus Lipiden - 10 en 11 juni 2021 * accreditatie: 11 punten
  • cursus Vasculaire immunologie/systeemziekten - 25 en 26 november 2021
  • cursus Hypertensie - data 2022 volgen
  • cursus Diabetes - data 2022 volgen

U wordt via e-mail/website geinformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen.

CURSUS VASCULAIRE IMMUNOLOGIE/SYSTEEMZIEKTEN

Als onderdeel van het nieuwe cursus aanbod van de NVIVG voor fellows en internisten-vasculaire geneeskunde wordt in november de eerstvolgende cursus, op het gebied van vasculaire immunologie/systeemziekte georganiseerd:

Vasculitis en systeem-ziektegerelateerde vasculopathie voor de vasculist

donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021

De cursus zal in hybride vorm worden georganiseerd: op locatie voor de fellows/AIOS (Onderwijscentrum UMCG) en online voor de internisten vasculaire geneeskunde.

Na afloop van deze cursus:

  • heeft u kennis verworven van diepgaande kennis van de pathofysiologie, klinische presentatie en differentiaal diagnostische overwegingen bij patiënten met vasculitis en systeemziekte-gerelateerde vasculopathie
  • kunt u de kennis van het diagnostische proces toepassen bij deze patiënten.- heeft u inzicht als expert bij de technische aspecten, beperkingen en interpretatie van vaatfunctiediagnostiek en kunt u dit actief toepassen bij deze patiënten
  • heeft u kennis van de werkingsmechanismen, behandelschema’s en bijwerkingen van immunosuppressieve middelen en andere relevante therapie die van toepassing is bij deze patiënten en het zelf actief leren toepassen voor de indicaties binnen het werkgebied van de internist-vasculair geneeskundige

Er is plaats voor 50-60 geregistreerde internisten-vasculaire geneeskunde en fellows/AIOS in opleiding in het aandachtsgebied en is voorbehouden aan NVIVG leden. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving, waarbij fellows/AIOS in opleiding voorrang krijgen vanwege het verplichte karakter voor hun opleiding.

De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen € 250 voor vasculair-internisten en € 125 voor AIOS.

De link voor inschrijving en aanvullende praktische informatie vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.


INSCHRIJVING CURSUS VASCULAIRE IMMUNOLOGIE/SYSTEEMZIEKTEN 25-26 NOV 2021

De inschrijving voor de cursus "Vasculitis en systeemziektegerelateerde vasculopathie voor de vasculist" is geopend.

U kunt zich inschrijven via deze link.

Hier vindt u ook meer praktische informatie en programma van de cursus.