VERNIEUWD ONDERWIJSCURRICULUM

Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zullen er nieuwe verdiepende cursussen worden opgezet. Elke cursus zal ongeveer 1,5 dag duren. In totaal zullen er vijf cursussen plaatsvinden in een cyclus van twee jaar.

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen, m.b.t. onder andere deze cursussen, zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

Inmiddels zijn de data van de eerste drie cursussen in 2021 bekend:

  • cursus Trombose en Hemostase - 8 en 9 april 2021
  • cursus Lipiden - 10 en 11 juni 2021
  • cursus Vasculaire immunologie/systeemziekten - 25 en 26 november 2021

U wordt via e-mail/website geinformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen. Data voor de overige cursussen ,die in 2022 zullen plaatsvinden, volgen z.sp.m.

CURSUS TROMBOSE & HEMOSTASE

Volgend op de eerste aankondiging van het nieuwe onderwijs curriculum vasculaire geneeskunde laten wij u hierbij weten dat de inschrijving voor de eerste verdiepende cursus in deze reeks is geopend.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021 wordt de cursus Trombose en Hemostase georganiseerd in Leiden, door Menno Huisman (LUMC), Jeroen Eikenboom (LUMC), Rinske Loeffen (LUMC) en Michiel Coppens (Amsterdam UMC)

Momenteel is nog niet bekend of dit een live, online of gecombineerde bijeenkomst zal worden. Zodra dit bekend is, zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren. Bij inschrijving heeft u de mogelijkheid aan te geven of u live aanwezigheid prefereert bij een combinatie online/live.

U treft het programma voor de cursus, met zowel basale als klinische inhoud, hieronder aan. U kunt zich inschrijven via het formulier dat u naast deze aankondiging vindt.

De inschrijfdeadline is vastgesteld op maandag 8 maart 2021. Er is plaats voor 35 geregistreerde internisten-vasculaire geneeskunde en 35 AIOS in opleiding tot het aandachtsgebied en is voorbehouden aan NVIVG leden. Plaatsing voor een cursusplaats vindt plaats op volgorde van inschrijving. U ontvangt na de inschrijfdeadline bericht van ons of wij u een cursusplaats kunnen bieden. Inschrijving geeft derhalve nog geen recht op een cursusplaats.

De kosten voor de cursus bedragen € 200 voor vasculair-internisten en € 100 voor AIOS. Na bericht van definitieve plaatsing ontvangt u hiervoor een factuur.

Programma NVIVG cursus Trombose en Hemostase 2021.pdf

INSCHRIJVING CURSUS TROMBOSE & HEMOSTASE - DEADLINE INSCHRIJVING: 8 MRT 2021