RICHTLIJNEN

Het NVIVG bestuur krijgt met regelmaat verzoeken om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en het updaten van bestaande richtlijnen. Deze verzoeken worden door de betreffende commissie/werkgroep binnen het NVIVG in behandeling genomen. Daarbij treedt een NVIVG-lid op als vertegenwoordiging van onze vereniging en draagt hier, in overleg met de betreffende commissie/werkgroep, aan bij. 

Hieronder vindt u de richtlijnen die momenteel in behandeling zijn en de richtlijnen waaraan onze bijdrage onlangs is afgerond. Indien u geïnteresseerd bent in het meewerken aan ontwikkelen/updaten van richtlijnen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de voorzitters van de commissies/werkgroepen of ons secretariaat (info@nvivg.nl). 

RICHTLIJNEN IN ONTWIKKELING

Richtlijn Morbide Obesitas

namens NVIVG: dr F.J.M. Klessens-Godfroy

Richtlijn CVRM

namens NVIVG: prof dr F.L.J. Visseren

Richtlijn Hemofilie

namens NVIVG: prof dr H.C.J. Eikenboom

Richtlijn Hypertensieve crisis

namens NVIVG: dr J. Versmissen

Richtlijn Boezemfibrilleren

namens NVIVG: dr M. Coppens


RICHTLIJNEN VOLTOOID

Richtlijn Veiligheid bij gebruik van contrastmiddelen

namens NVIVG: dr A.H. van de Meiracker

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn CVRM bij kwetsbare ouderen

namens NVIVG: prof dr F.L.J. Visseren

Beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn Hypertensie in de tweede en derde lijn in aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn CVRM

namens NVIVG: dr J. Deinum,  prof dr A.A. Kroon, Dr A.T.A. Mairuhu,

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn (erfelijke) dyslipidemie in de tweede en derde lijn in aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn CVRM

namens NVIVG:  prof dr J. de Graaf, dr J. Roeters van Lennep, Prof dr F. L.J. Visseren

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

namens NVIVG: dr B.J.H. van den Born

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn Valpreventie

namens NVIVG: dr J.H.W. Rutten

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

namens NVIVG:  dr A.J.M. Rennings

Nog niet beschikbaar in richtlijnendatabase


RICHTLIJN OVERIG

Horizonscan Commissie ZIN

Dr J.E. Roeters van Lennep (voorzitter)

Prof.dr. H.C.J. Eikenboom

Zie website Horizonscan Geneesmiddelen


NIV Platform voor medische innovaties

Dr S.J.H. Bredie


Onderhoudswerkgroep Module Organisatie van Zorg voor mensen met primaire systemische vasculitis

Dr D.J. Mulder