VAATLAB CURSUS

De cursus De Vaatlab cursus laat een breed scala aan vaatlabtechnieken, die door de internist-vasculair geneeskundige in de klinische praktijk gebruikt (kunnen) worden, aan bod komen. Door een carrousel van drie ‘bedside’ sessies met maximaal 12 deelnemers, directe beschikbaarheid van experts en medewerking van echte patiënten wordt iedere deelnemer in staat gesteld goed kennis te nemen van deze vaatlabtechnieken en de klinische toepassing ervan. Beperkt wordt aandacht besteed aan enkele researchgebonden non-invasieve vaattechnieken. Tijdens interactieve bijeenkomsten is er ook voldoende gelegenheid om vragen rondom casuïstiek van vaatonderzoek met elkaar te bespreken.

Doel Wij beogen met deze Vaatlab cursus en bijbehorend leermateriaal (klapper, syllabus presentaties) de vasculair geneeskundige praktische kennis en ervaring te laten opdoen op het gebied van vasculaire diagnostiek.

Vaatlab cursus, profiel & (her)registratie  De Sectie Vasculaire Geneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging heeft in 2012 besloten (eenmalige) deelname aan deze cursus verplicht te stellen voor fellows vasculaire geneeskunde (enkelvoudig profiel), alsook deelname minimaal eens per 5 jaar om voor (her)registratie in de vasculaire geneeskunde in aanmerking te komen.

VAATLAB cursus 2019

De eersvolgende editie van de Vaatlabcursus zal plaatsvinden op woensdag 11 december 2019, in het UMCU te Utrecht.

De inschrijving voor de editie 2019 is inmiddels geopend. Inschrijving is mogelijk via deze link.

De praktische organisatie en registratie is in handen van Medcon International. Voor vragen hierover kunt u zich richten tot info@medconinternational.com

Commissie Vaatlab